Renovácia zárubní

Možnosť zrenovovať zárubne sa dá rovnako technologicky ako Vaše dvere.

Tým, že sa použije rovnaká plastová fólia, dosiahnete rovnaký estetický súlad s dverami a hlavne odpadáva búranie starých zárubní. Finančná náročnosť zárubní je asi tretinová oproti novým výrobkom.