Kontakt

E-MAIL:

kostal.ondrej@gmail.com

MOBIL:

0907 20 67 57

PREVÁDZKA:

O. K. Interiér
Ondrej Košťál
Hlohovská cesta 45
Leopoldov 920 41

okinterier_prevadzka